tomorrow'snews today! and info...

VN Brno - Přezkumná komise
Přezkumná komise (posudková vojenská lékařská komise prvního stupně) Vojenské nemocnice Brno je situována v prvním pateře budovy A. Hlavní funkční náplní komise je posuzovat zdravotní způsobilost vojáků a uchazečů k vojenské činné službě AČR.